Kế hoạch giảng dạy

KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2018-2019 PFIEV

Tải kế hoạch học tập tại đây

Lần cập nhật cuối (Thứ sáu, 10 Tháng 8 2018 21:31)

 

Kế hoạch học tập năm học 2017 -2018 (điều chỉnh học quân sự khóa 2017)

Tải kế hoạch học tập tại đây

Lần cập nhật cuối (Thứ sáu, 29 Tháng 6 2018 22:16)

 

Kế hoạch học tập năm học 2017-2018 chương trình PFIEV

Tải kế hoạch tại đây

 

Kế hoạch học tập năm học 2016-2017

Kế hoạch học tập năm học 2016-2017: Tải tại đây

 

Kế hoạch học tập năm học 2015 - 2016

Kế hoạch học tập năm học 2015 -2016 (Hiệu chỉnh 030915)

Lần cập nhật cuối (Thứ sáu, 04 Tháng 9 2015 11:53)

 
Các bài viết khác...