Lịch thi

Lịch thi học kỳ 1 (lần 2) năm học 2015 -2016

Dowload lịch thi tại đây

Lần cập nhật cuối (Thứ ba, 19 Tháng 1 2016 10:58)

 

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2015 -2016_ lớp 15PFIEV

Xem lịch thi tại đây

 

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2015 -2016

xem tại đây

Lần cập nhật cuối (Thứ ba, 15 Tháng 12 2015 10:54)

 

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2012-2013

Xem lịch thi lần 1 và lần 2  tại đây

Lần cập nhật cuối (Thứ tư, 07 Tháng 8 2013 11:50)