Đóng phí bảo hiểm & học phí kỳ 1/2018-2019 ở đợt 1; Kết quả xét học vụ cuối kỳ hè 2018

- Đóng BHYT, BHTT và học phí học kỳ 1/2018-2019 SV đợt 1: SV phải nộp tiền vào tài khoản tại NH Đông Á từ ngày 8-13/9/2018:
   + Thông tin của SV chương trình truyền thống, chất lượng cao
   + Thông tin của SV chương trình tiên tiến, PFIEV.
   + Hiện nay Trường tạm lấy thông tin miễn giảm học phí ở HK2/2017-2018. Sau khi xét hồ sơ miễn giảm HK1/2018-2019 thì Trường sẽ cập nhật dữ liệu miễn giảm học phí.
- Kết quả xét học vụ cuối kỳ hè 2018: Danh sách sinh viên thuộc:
   + Chương trình tiên tiến: bị buộc thôi học,   bị cảnh báo kết quả học tập,  bị buộc phải ngừng 1 năm để học Anh văn do chưa đạt AV sau năm thứ 1: khóa 20162017;
   + Chương trình PFIEV:   bị buộc thôi học,   bị buộc dừng tiến độ học tập;
   + Chương trình truyền thống & chất lượng cao: bị buộc thôi học,  bị cảnh báo kết quả học tập,  bị hạn chế 14 tín chỉ & buộc tăng cường học ngoại ngữ.