Bảo vệ tốt nghiệp Khóa đầu tiên của Chương trình Thạc sĩ PFIEV (3/2017)

Bảo vệ tốt nghiệp Khóa đầu tiên của Chương trình Thạc sĩ PFIEV (3/2017)

    Chương trình đào tạo Kỹ sư PFIEV triển khai tại 04 trường Đại học Việt Nam đã được Ủy ban Bằng Kỹ sư Cộng hòa Pháp (Cti) và Mạng lưới kiểm định Châu Âu các chương trình đào tạo kỹ sư (ENAEE) kiểm định và công nhận tương đương trình độ thạc sĩ.

    Vào ngày 19 tháng 05 năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 2297/BGD&ĐT-GDĐH, xác nhận văn bằng kỹ sư Chương trình PFIEV tương đương trình độ thạc sĩ và cho phép các trường triển khai Chương trình PFIEV quyết định khối lượng kiến thức cần bổ sung để nhận văn bằng thạc sĩ. Trên cơ sở đó, Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng đã ban hành Quy định về việc “Tổ chức và quản lý chương trình đào tạo thạc sĩ áp dụng cho sinh viên đang theo học Chương trình PFIEV và kỹ sư tốt nghiệp từ Chương trình PFIEV” (Quyết định số 40/QĐ-ĐHBK ngày 19/05/2016). Quy định cho phép các sinh viên tốt nghiệp từ Chương trình PFIEV được đăng ký xét tuyển (không thi tuyển) để theo học chương trình đào tạo thạc sĩ tương ứng của Trường Đại học Bách khoa. Sau khi trúng tuyển, sinh viên học bổ sung 02 học phần (04 tín chỉ) và thực hiện 01 luận văn thạc sĩ (12 tín chỉ) trong khoảng thời gian từ 4-6 tháng, để được nhận văn bằng thạc sĩ chuyên ngành tương ứng.

 

 

    Văn bằng thạc sĩ tương ứng với chuyên ngành đào tạo sinh viên theo học ở bậc đại học:

TT

Chuyên ngành đại học đã/đang theo học

Chuyên ngành cao học tương ứng

1

Sản xuất tự động

Kỹ thuật Cơ điện tử

2

Tin học công nghiệp

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

3

Công nghệ phần mềm

Khoa học máy tính

   Buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp thạc sĩ của khóa thạc sĩ  PFIEV đầu tiên (Lớp K33PFIEV), chuyên ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa được tổ chức vào ngày 25/03/2017 tại Trường Đại học Bách khoa cho 05 học viên cao học. Các chuyên ngành cũng sẽ tổ chức bảo vệ luận văn tốt nghiệp trong thời gian đến.

Học viên Phạm Ngọc Cường (Lớp 10CLC2-chuyên ngành Tin học công nghiệp) bảo vệ tốt nghiệp thạc sĩ  chuyên ngành Kỹ thuật ĐK&TĐHH (Lớp Cao học K33-PFIEV) (3/2017)

Chụp ảnh lưu niệm cùng với các thành viên Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ (3/2017)

Bản tin PFIEV 3/2017

Lần cập nhật cuối (Thứ hai, 03 Tháng 4 2017 11:38)