img_5049.jpg dsc_0085.jpg hi ch m thc nhn ngy quc t php ng thng 03-2010.jpg trao hc bng cho cc sv nhn dp k nim 10 nm pfiev  nng.jpg tham gia ngy hi m thc auf nm 2010.jpg l pht ph lc vn bng vit php kha 2004.jpg tham quan k thut nh my thy in yaly lp 05clc  06clc nm 2009.jpg dsc_0036.jpg dsc_0040.jpg tng kt nm hoc  2009 - 2010  n tn sv kha 2010.jpg
JW Media Player
You must have Flash Player installed in order to see this player.
Social Network PFIEV