img_5049.jpg dsc04091.jpg dsc04122.jpg dsc_0040.jpg dsc04101.jpg tham quan ng phong nha lp 06clc v 07clc nm 2010.jpg l pht ph lc vn bng vit php kha 2004.jpg img_2698.jpg tng kt nm hoc  2009 - 2010  n tn sv kha 2010.jpg tham gia ngy hi m thc auf nm 2010.jpg
JW Media Player
You must have Flash Player installed in order to see this player.
Social Network PFIEV

Chương trình đào tạo

Khung chương trình đào tạo

Khung chương trình đào tạo các chuyên ngành: Tải file tại đây

Tổng khối lượng kiến thức: 300 đơn vị học trình (ĐVHT)

                           Năm 1&2: Khoa học cơ bản

                           Năm thứ 3: Khoa học Kỹ thuật đại cương

                           Năm thứ 4: Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành

                           Năm thứ 5: Kiến thức Chuyên ngành

Lần cập nhật cuối (Thứ tư, 28 Tháng 6 2017 09:04)

Đọc thêm...