Lịch thi

Lịch thi HK2 năm học 16-17 lớp 13PFIEV1,2+15PFIEV N1,2+16PFIEV N1,2

Tải lịch thi tại đây

Lần cập nhật cuối (Thứ ba, 09 Tháng 5 2017 14:02)

 

Lịch thi học kỳ 2 năm học 16-17 lớp 14PFIEV1,2,3

Tải lịch thi tại đây

 

Lich thi học kỳ 2 năm học 2016-2017 lớp 13PFIEV3

Tải lịch thi tại đây

 

Lich thi học kỳ 1_lần 2 năm học 2016-2017 lớp 16PFIEV

Tải lịch thi tại đây

Lần cập nhật cuối (Thứ sáu, 10 Tháng 3 2017 16:28)

 

Lich thi học kỳ 2 năm học 2015-2016 lớp 12PFIEV3

Tải lịch thi tại đây

Lần cập nhật cuối (Thứ năm, 14 Tháng 4 2016 16:47)

 
Các bài viết khác...