Kế hoạch giảng dạy

Kế hoạch học tập năm học 2017-2018 chương trình PFIEV

Tải kế hoạch tại đây

 

Kế hoạch học tập năm học 2016-2017

Kế hoạch học tập năm học 2016-2017: Tải tại đây

 

Kế hoạch học tập năm học 2015 - 2016

Kế hoạch học tập năm học 2015 -2016 (Hiệu chỉnh 030915)

Lần cập nhật cuối (Thứ sáu, 04 Tháng 9 2015 11:53)

 

Kế hoạch học tập năm học 2014 - 2015

Kế hoạch học tập năm học 2014 - 2015

Lần cập nhật cuối (Thứ tư, 13 Tháng 8 2014 09:07)

 

Kế hoạch học tập năm học 2013 -2014

Kế hoạch học tập năm học 2013 -2014: Xem tại đây

Lần cập nhật cuối (Chủ nhật, 08 Tháng 9 2013 07:35)