tham quan k thut nh my thy in yaly lp 05clc  06clc nm 2009.jpg img_5049.jpg dsc_0040.jpg dsc_0085.jpg l pht ph lc vn bng vit php kha 2004.jpg img_5171.jpg tham gia ngy hi m thc auf nm 2010.jpg dsc_0036.jpg hi ch m thc nhn ngy quc t php ng thng 03-2010.jpg tng kt nm hoc  2009 - 2010  n tn sv kha 2010.jpg
JW Media Player
You must have Flash Player installed in order to see this player.
Social Network PFIEV

Kế hoạch giảng dạy

Kế hoạch học tập năm học 2017-2018 chương trình PFIEV

Tải kế hoạch tại đây

 

Kế hoạch học tập năm học 2016-2017

Kế hoạch học tập năm học 2016-2017: Tải tại đây

 

Kế hoạch học tập năm học 2015 - 2016

Kế hoạch học tập năm học 2015 -2016 (Hiệu chỉnh 030915)

Lần cập nhật cuối (Thứ sáu, 04 Tháng 9 2015 11:53)

 

Kế hoạch học tập năm học 2014 - 2015

Kế hoạch học tập năm học 2014 - 2015

Lần cập nhật cuối (Thứ tư, 13 Tháng 8 2014 09:07)

 

Kế hoạch học tập năm học 2013 -2014

Kế hoạch học tập năm học 2013 -2014: Xem tại đây

Lần cập nhật cuối (Chủ nhật, 08 Tháng 9 2013 07:35)